og både

by toghobo

det pletter med teglsten
vi klynker til klinker
snart pløret snart størknet blir mørtelen tør
mens murene messer blandt blade

kun stykskib af huse, så
kan kollapset ikke flyde
vi klynker til klynk
og saltvand er altvand til søs